Styret

Styret i Norgesunionen av soroptimister 2015-2017

 2016_2017 Unionsstyret

Fra venstre unionssekretær Unn Viken, unionssuppleant Pia Sørensen, 1. visepresident Bente Lene Christensen, president Kirsti Guttormsen, 2. visepresident Janine Schaller-Bøyum, 3. visepresident Kari Henriette Simensen Breilid, unionskasserer Wenche Wickstrand

 

Oppdatert 030317/vk