Presidentens side

Hvorfor soroptimist? Soroptimister gjør en forskjell!

Jeg er 42 år gammel, og er utdannet jurist.  Jeg ble medlem i Bergen soroptimistklubb i 2005,  32 år gammel. Som relativt fersk i arbeidslivet og med jobb innenfor et spesifikk fagfelt var det godt og nyttig å bli kjent med andre utenfor mitt fag og med mer yrkeserfaring enn meg selv.  Jeg ble også truffet av engasjementet hos disse kvinnene - stadig med et øye for hvordan vi kunne bidra til å bedre kvinners stilling hjemme og ute.  Dette engasjementet vil jeg hevde at du vil finne i alle soroptimistklubber, det er i hvert fall min erfaring. Jeg har flyttet mye med jobben, og med det fikk jeg også flyttet mitt soroptimistmedlemskap. Nå er jeg medlem i Oslo II soroptimistklubb. Når man flytter til nye steder, er det nokså unikt straks å få muligheten til å bli kjent et mangfold av kvinner og bli tatt vel imot  i en ny soroptimistklubb. Så legger jeg til at det også er slik når man reiser utenlands enten man tar kontakt med en klubb når man er på ferie, eller oppholder seg utenlands over en lengre periode. Jeg kan si at både mitt jobbopphold i Nederland og mitt språkkurs i Frankrike har blitt atskillig rikere av den grunn, og varige vennskap er etablert.

Soroptimistkonseptet gir altså mange muligheter - her kan du sammen med 80000 medlemmer på verdensbasis arbeide helt konkret for å bedre kvinners stilling - både gjennom bevisstgjøring, påvirkning og prosjektarbeid!  Derfor er vår visjon å være ” en global stemme for kvinner”.

Soroptimistene er også en arena for å danne vennskap og nettverk - både lokalt og internasjonalt. Bli kjent med andre engasjerte kvinner med annen bakgrunn enn din egen - blant annet yrke og alder! 

Hva vil jeg som unionspresident særlig satse på de to neste årene?

Jeg vil fortsette å arbeide for at soroptimistene skal være en attraktiv organisasjon for yrkesvinner i alle aldre, men et særlig fokus på de yngre yrkesaktive kvinnene.

Jeg vil også arbeide for at soroptimister i Norge fortsetter og videreutvikler prosjekter rettet mot yngre kvinner og jenter som gir dem muligheter til å nå sitt potensial.  Som erfarne yrkeskvinner har vi mye å bidra med. Jeg er opptatt av soroptimistenes mulighet til å være rollemodeller.  Dette er likestillingsarbeid i praksis.

Dette gjør vi blant annet gjennom vårt mentorprogram som nå er etablert i 4 regioner i Norge i regi av lokale soroptimistklubber. Dette mentorprogrammet er arbeidslivsrettet og  har som formål å veilede utenlandske kvinner med høyere utdanning med å nå sine mål på det norske arbeidsmarkedet.  Programmet arrangeres av lokale soroptimistklubber, og våre medlemmer stiller som mentorer på frivillig basis.  På denne måten gjør vi en forskjell for kvinner. Jeg er stolt av soroptimistenes arbeid med dette programmet, og jeg vil arbeide for å spre dette til flere steder i Norge.

Bekjempelse av menneskehandel er et område soroptimistene har vært engasjert i gjennom lengre tid gjennom påvirkningsarbeid her i Norge, bevisstgjøring ved seminarer og fortellerteater, og livsmestringskurs for ungdommer på internatskoler i Moldova. Nå tar vi ny sats -  vi har tatt initiativ til og fått i gang produksjon av nytt fortellerteater med premiere i 2016!  Vi vil arbeide for å spre dette utover landet  gjennom soroptimistnettverket.

Avslutningsvis: Det er et mangfold av viktige aktiviteter som norske soroptimistklubber arrangerer for å nå vår visjon.  På vår hjemmeside kan du klikke deg inn på hver enkelt klubb og lese mer om dette.

 

Kirsti Guttormsen

20 oktober 2015

 

 

 

 

Kirsti Guttormsen.  Unionspresident 2015-2017
Kirsti Guttormsen. Unionspresident 2015-2017